top of page
รายชื่อตัวแทน 1080x500 1080x400-45.jpg
logo mahle.png

กระบี่

หจก.กระบี่มอเตอร์

ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่

โทร. 075-631-399 081-968-8842

ชุมพร

อู่มิตรยนต์

ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร

โทร. 077-511-191 081-787-8784

ภูเก็ต

บจก.สามกอง ออโต้พาร์ท

ต.ตลาดใหญ่  อ.เมืองภูเก็ต 

โทร. 076-254-300

สงขลา

พี.พี.ออโต้พาร์ท

ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา

โทร. 074-322-890 081-540-3864

 

ทุ่งลุงอะไหล่

ต.พะตง อ.หาดใหญ่ 

โทร. 084-487-8221

สุราษฎร์ธานี

ชิวอะไหล่

ต.หนองไทร อ.พุนพิน

โทร. 077-441-290 086-597-3881

bottom of page