top of page
รายชื่อตัวแทน 1080x500 1080x400-37.jpg
WIX.png

เชียงราย

บจก.ซีซีอาร์ ออโต้

ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย

โทร. 053-756-557 084-6164006

 

บจก.เจริญยนต์เชียงราย (ฝั่งหมิ่น)

ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย

โทร. 053-166-988-9 081-5689036

เชียงใหม่

หจก.สหกิจกลการฝาง

ต.เวียง อ.ฝาง

โทร. 053-452-402 089-835-6199

 

หจก.พัฒนายนต์เชียงใหม่

ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่

โทร. 053-274-147

 

เกียรติชัยกลการ

ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ 

โทร. 053-263-013 

 

หจก.สหะพัฒนา

ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ 

โทร. 053-241-402 081-861-5541

 

บจก.นายอะไหล่ยนต์ นามสกุลพร้อมใส่ (สันกำแพง)

ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง

โทร. 053-394-853-4 087-7243-613

bottom of page