top of page
รายชื่อตัวแทน 1080x500 1080x400-37.jpg
Logo PRT เล็ก.png

เชียงราย

หจก. วัฒนาผ้าเบรค

ต.รอบเมืองอ.เมืองเชียงราย

โทร. 053-758-927 081-764-7994

บจก. ฟุยอะไหล่ยนต์

ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย เชียงราย

โทร. 053-744-688 086-587-1688
 

กิจเจริญยนต์ศิลป์ (กิจเจริญ-แม่จัน)

ต.แม่จัน อ.แม่จัน เชียงราย

โทร. 053-771-051 086-431-0040

หจก. สหกิจกลการฝาง

ต.เวียง อ.ฝาง เชียงใหม่

โทร. 053-452-402  089-835-6199

เกียรติชัยกลการ

ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่

โทร. 053-263-013  053-263-014

เจ.เค.อะไหล่ยนต์

ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่

โทร. 053-240-670-1  081-764-2700

หจก. ยิ่งอะไหล่ยนต์

ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่

โทร. 053-354-388-90  089-700-8080

089-700-9494

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
Social Media
  • Facebook
  • ติ๊กต๊อก

นครสวรรค์       

ต.อะไหล่ยนต์ (นครสวรรค์)

ต.หนองกลับ อ.หนองบัว นครสวรรค์

โทร. 056-876-180 085-268-7019

088-817-8712

พะเยา

ชาญชัยพานิช

ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โทร. 054-451-660 054-415-948

ต.อะไหล่ยนต์ (พะเยา)

ต.สบบง อ.ภูซาง พะเยา

โทร. 098-415-5563 093-591-9195

ส.อะไหล่ยนต์ (พะเยา)

ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา พะเยา

โทร. 054-412-458 089-433-3489

พิจิตร   

หจก. สมยศเซอร์วิส 2018

ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร พิจิตร

โทร. 081-675-5026

พิษณุโลก

ร้าน ชัยเจริญยนต์

อ.บางระกำ พิษณุโลก

โทร. 055-371-097 055-371-481

081-887-9031

ร้าน เสถียรโลหะกิจ

ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก

โทร. 055-302-069  055-302-101

081-532-4199

บจก. เฉลิมอะไหล่ยนต์ 

ต.วัดจันทร์ อ.เมือง พิษณุโลก

โทร. 055-216-181  081-888-4694

แพร่

หจก. แพร่เกียรติไพบูลย์

ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่

โทร. 054-511-070  054-511-681

bottom of page